www.busmuseum.nl

 

Bus: AF-37-82
Oorspronkelijk nummer: NTM 5448
Merk: Leyland
Carrosserie: Den Oudsten
In 1969 kwamen bij de NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij, Heerenveen) de bussen 5446 tot en met 5453 in gebruik ten behoeve van de stadsdienst in Leeuwarden. In 1971 was de NTM een van de bedrijven die opgingen in het nieuwe bedrijf FRAM, de Friese Autobus Maatschappij. Tot de zomer van 1973 bestond de serie uit 8 bussen, maar toen kwam de van de SW afkomstige "eenling" 5454 (zie aldaar!) versterking bieden. De 5448 bleef tot augustus 1985 in gebruik. De bus is waarschijnlijk terecht gekomen in het stockcarcircuit. Sinds oktober 1993 is dat bij het team van Durk Greidanus uit Tzum, zie www.stockcar29.com
Foto: 2000 Tzum_Nieuwbuurtsterweg
© Bas van der Burght

Sluit dit scherm