www.busmuseum.nl

 

Bus: 12-UB-88
Oorspronkelijk nummer: GADO 6482
Merk: DAF
Carrosserie: Den Oudsten
Door de GADO werden in 1979 en 1980 in totaal 6 bussen gekocht op het korte DAF-chassis. De 6404-6406 en 6481-6483 bleven tot in het begin van de jaren '90 in gebruik op de verschillende lijndiensten ten noorden en oosten van de stad Groningen. De 6482 kwam via een aantal handelaren in bezit van verscheidene particulieren totdat begin 2001 de bus werd aangekocht door T-for-Telecom. De bus bleef enkele jaren in gebruik als promotiebus. September 2004 is de bus opnieuw verkocht, nu aan het AOC Terra in Winsum.
Foto: 2001 Scheveningen Boulevard (evenement Op Openbare Wielen)
© Bas van der Burght

Sluit dit scherm